Rólunk

Történetünk

A történet 2009. július 4-én kezdődött, legalábbis lelkileg. Ekkor gördültünk be autónkkal Bokodra, Környe felől érkezve, hogy megkezdjük lelkészi szolgálatunkat. Aki járt már erre, tudja, hogy az erőmű, mint látványosság megragadja az ember tekintetét, de a faluba megérkezve, hasonló, bár méretében kisebb épület is magára vonja a figyelmet. Ez az objektum a Hisztéria discó. Összenéztünk feleségemmel, s szomorúan gondoltunk arra a sok sok fiatalra, akik hétvégente itt hisztériáznak. Megfogalmazódott bennünk, hogy milyen jó lenne, ha a megtérnének azok, akik üzemeltetik.

Eltelt három év. Egyik nap kopogtatnak az irodám ajtaján. Kedves hölgy a lányával családfa-kutatás céljából szerették volna az anyakönyveket megtekinteni. Evangélikus család, akik olykor olykor eljönnek istentiszteletre, főleg nagy ünnepeken. Szívesen segítségükre voltam, s a kutatás többszöri találkozást eredményezett. Pár szót váltottunk, de ők a régi családtagok böngészésével voltak elfoglalva. Megtudtam, hogy elszármazott rokonuknak készítik a tablót. Lassan a végéhez érve szerettek volna adományt adni a gyülekezet javára. Egyszeriben az Úr Lelke arra indított, hogy ne fogadjam el, hanem kínáljak könyveket az iratterjesztésből. Kértem, hogy az adomány összegéből vegyenek könyveket. Elfogadták ajánlatomat, s többek között Molnár Róbert: Egy politikus, akit rabul ejtett Isten című könyvét is elvitték.

Ettől a ponttól felgyorsultak az események. A fiatal hölgy felkeresett és elmondta, hogy a könyvek olvasása közben Isten megszólította. Idézett korábbi igehirdetéseimből, összevetve a könyvek mondanivalójával. Szóhoz sem jutottam. Ilyen az amikor Isten Lelke megragad valakit és megtéríti. A hölgy és édesanyja elfogadták Jézust személyes megváltójuknak. Ezzel együtt Németországban élő rokonuknak is küldtek a könyvekből. Közösen mentek Molnár Róbert következő előadására és nekem is bizonyságot tettek Isten feléjük megnyilvánuló szeretetéről. Mint utóbb kiderült részben ők üzemeltették a Hisztéria discót.

Ez idő tájt mások is megtértek a gyülekezetben, megújultak lelkükben és indítást éreztek, hogy Jézusnak szolgáljanak. Elindítottunk egy Kereszt-Kérdések című sorozatot. Három, három és fél órás maratoni, de lélekemelő együttlétek voltak ezek. Rengetek kérdés, s Igéből megkeresett válaszok, melyek által tisztult mindannyiunk lelki látása. Így telt el a következő év. Közben volt egy megindító kezdeményezés közösségünkben. Páran részt vettek a révfülöpi presbiterképzőn, ahol megismerkedtek nehéz sorsú emberekkel, gyülekezetekkel. A közös levelező listán aztán közeledve a karácsonyi ünnepekhez érkezett a kérés, hogy a bátonyterenyei evangélikus gyülekezetben segítséget várnak. Gondnokunk jelezte ezt felém és elkezdtünk imádkozni és gondolkodni. Ezzel párhuzamosan Csákváron is elindult a szervezés, így végül két autóval is mentünk erről a vidékről. A gyülekezet rengeteg élelmiszert és pénzt adományozott, melyből helyben tüzelőt vettünk. Együtt töltöttünk kolbászt, annyit hogy mindenkinek jusson egy szál. Szortíroztuk a termékeket és imádkoztunk azokért az emberekért, akinek visszük az adományunkat és egy megfelelő méretű autóért.

Szép nap volt, amikor együtt megérkeztünk Bátonyterenyére, de szomorú volt a látvány, hogy milyen szegénységben élnek emberek. Csákvári testvérünkben meg is érett az elhatározás, hogy itt több kell, mint egyszeri megjelenés és segítés. Mi lelki alkalmakra hívtuk az ottaniakat és így folytatódhatott a szolgálat feléjük.

2013. év tavaszán Németországból 5 db ápolási ágyat adományozott kint élő evangélikus testvérünk, hogy ezekkel szolgáljunk a bokodi emberek felé. Mindenki felé, aki betegsége, s állapota miatt rászorul egy ilyen praktikus ágyra. Eddigre már a református lelkészházaspárral és egy hívő katolikus testvérünkkel bővült az imádkozók köre és több lelki alkalomon is együtt tudtunk részt venni. Kértük az Úr vezetését, hogy Ő nyisson kapukat a szolgálat folytatásához. Ekkor jött az ötlet, hogy alapítsunk karitatív egyesületet. Mindhárom felekezetből, összesen tizenketten kezdtünk hozzá. Így született meg az ÉLEK Egyesület. Jelen pillanatban is 2 ágyat használnak és ezen felül a helybeli testi, lelki szegények felé is végzünk kisebb szolgálatokat. Számunkra a segítés eszköz arra, hogy az embereket Jézushoz vezessük.

Mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz és vele személyes kapcsolata van, megkapja az örök élet ajándékát. Jézus tud új ÉLETET teremteni a bűneiben vergődő ember számára. Ezt a hatalmas ajándékot kaptuk Isten kegyelméből mi is. Hálából szolgálunk, s célunk, hogy az Isten dicsőségére és embertársaink javára éljünk és Isten jó illata legyünk a falunkban Bokodon, s mindenfelé amerre Isten küld bennünket.

Kósa Gergely
bokodi evangélikus lelkész